Регистрирайте се за тест

Това е форма за заявяване на тестов акаунт.
****
Ако сградата Ви вече използва софтуера Вход.Експерт, моля да се свържете с вашия домоуправител, за да Ви разреши достъп до Вашия профил.

Условия за използване на Лични Данни

Предоставените в този въпросник лични данни (ЛД) ще се използват за:

  • създаване на акаунт в платформата https://vhod.expert;
  • изпращане на информационни съобщения от платформата към Вас;
  • контакт с Вас за обратна връзка за качествата на платформата;
  • данните Ви няма да се предоставят на трети лица.