Електронен касиер

Бъдете като големите комунални дружества, те не харчат ресурс за събиране на месечни такси по домовете.

С услугата Електронен касиер за вход всеки собственик получава абонатен номер и може да плаща таксите си към етажната собственост на каса Изипей, системата Ипей, електронно банкиране, банкова карта и др. По същия начин, по който се заплащат останалите комунални разходи – ток, вода, интернет, телевизия.

При преминаване към тази услуга нашият опит показва повишаване на приходите, защото:

  • собствениците, неживущи в сградата заплащат от разстояние
  • работещите и трудно откриваемите заплащат, когато им е удобно
  • тези с личен „конфликт“ с касиера започват да плащат
  • изсветляването на финансите убеждава мнителните да заплащат по-редовно
  • електронният портал помага на наемодателите рано да забележат забавени плащания от наемателите
  • online поколението без пари кеш заплаща като електронна игра
  • автоматичното напомняне помага на забравящите
  • при плащането на една каса заедно с комуналните услуги, хората са се подготвили с пари и психологически, че ще заплащат месечните си такси
  • остава Ви повече време да се фокусирате върху неизрядните

Електронният касиер работи 24ч и ще получите горните предимства и без секунда човешки труд.

Избирате как да събирате такси през нашият портал. Предвидили сме гъвкави възможности – на обитател, на обект, по идеални части, ръчно въвеждане и др.

Ако досегашният касиер е дясната ръка на домоуправителя, с „електронен касиер“ тя вече е свободна. Използвайте я да организирате, ремонтирате, боядисвате и др. Поддръжката на сграда е много повече от регулярно плащане на ток и почистване.

Платените на каса или онлайн вноски се отразяват по индивидуалната партида на собственика автоматично. Няма да има повече грешки и спорове дали някой е платил или не. Когато и ако се наложи съдебен процес срещу неизряден платец документите на етажната собственост ще бъдат перфектни.

Регистрирай се