Общи условия

Общи условия
За заявяване/предоставяне на електронни услуги от Дигитална Етажна Собственост ЕООД ЕИК 206595343 чрез сайта https://vhod.expert

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.1 С настоящите Общи условия се определя редът за предоставяне на електронни услуги от сайта https://vhod.expert (Платформата).

Чл.1.2 Безплатно или срещу заплащане през Платформата могат да се използват онлайн услуги за управление на етажната собственост.

Чл.1.3 За заявяване на услуги трябва да се използва формата за регистрация.

Чл.1.4 Достъпът до Платформата е организиран с персонален или демо акаунт. Акаунтите имат различни нива на достъп:

  • домоуправител – предназначен за лица, избрани от ОС на ЕС
  • собственик на обект – предназначен за собственици в конкретната ЕС
  • управителен съвет – предназначен за специални роли предвидени в ЗУЕС – Касиер, Контрольор, управителен съвет
  • демо акаунт – предназначен за запознаване на потребителите със сайта, акаунтът е споделен и се предоставя на всички новорегистрирани потребители.

Чл.1.5 Платформата предоставя услуги през следните абонаментни планове:

  • безплатен – валиден до 1г след регистрация в платформата, само за физически лица избрани за управители на ЕС, включва всички функции без „Дигитален Касиер“;
  • фен клуб – *актуално: такса за пакет „фен клуб“ не се събира, не са въведени стикери, решение за въвеждане на таксата и условията (по-долу в *условия) за пакет „фен клуб“ се взема в началото на всяка календарна година. *условия „фен клуб“: след изтичане на безплатния план ще може да закупите рекламни стикери на цена 15лв; предоставянето на снимка от залепени стикери във вашия вход ще ви даде възможност да използвате системата за 2г.;
  • платен – включва функцията „Дигитален Касиер“, подходящ и за юридически лица управляващи ЕС.

Чл.1.6 Цените за абонаментните планове са обявени на сайта в секция „Цени“

Чл.1.7 Достъп до данни:
(1) Платформата организира акаунтите да се присъединени към конкретни сгради и всички данни, които се визуализират или въвеждат касаят само тази сгради;
(2) Лични данни се въвеждат само от акаунт „домоуправител“ и/или акаунти „управителен съвет“;
(3) Акаунт „собственик на обект“ има достъп само до лични данни за собствения обект, както и достъп за четене до всички отчети за сградата;
(4) Данните от платформата се съхраняват на споделен хостинг на сървъри в Европейски съюз и се правят регулярни бекъпи;
(5) платформата спазва ЗЗЛД и не предоставя лични данни на трети лица с изключения:
– за клиенти на платформата с договор за „Дигитален Касиер“ лични данни от полета ‘име’ и ‘адрес’ се споделят с Epay/Easypay, за което се сключва договор;
(6) Платформата не носи отговорност за въведени данни с демо акаунт, които са станали достояние на трети лица;

Чл.1.8 Обемът дисково пространство за съхранение на всички качени файлове за една сграда не може да надвишава 10MB на сграда, освен ако не е сключен договор за друго.

Чл.1.9 Тези Общи условия се актуализират всяка година 15 февруари и 15 юли. Потребителите имат ангажимент да следят регулярно за промени.

Раздел II.
Дигитален Касиер
Чл.2.1 Услугата „Дигитален Касиер“ дава възможност на ЕС да събира средства през системата на Epay и касите Easypay. Платформата генерира индивидуален абонатен номер за всеки собственик, чрез който той се идентифицира в Epay и Easypay и заплаща месечните си такси. Платформата автоматично отразява плащането по индивидуалната партида на собственика.

Чл.2.2 За използване на услугата „Дигитален Касиер“ следва да се сключи договор с представител на ЕС.

последна редакция: 15.07.22

Регистрирай се