Платформата

Vhod.Expert

e портал за Само-Управление на етажната собственост. Вярваме, че най-добрите стопани са собствениците и предоставяме безплатни ресурси, за да подобрим сградите около нас. Имаме амбиция да модернизираме начина, по който се управляват сградите, да улесним прозрачността и споделянето на информация.

Не сме пореден „Професионален домоуправител“

В платформата е вложен опит на физически лица – Управители на етажни собствености.

Кристално ясно

Изхвърлете тефтерите и сложните таблици, спестете си време и използвайте съвременни технологии. Ще можете да проверявате касата на входа по всяко време, ще имате информация за какво се разходват общите средства. Отчети готови за печат, за вземания, приходи, разходи и много други ще получавате с няколко клика.

Поставете край на грешките и липсите в касата.

И други предимства:

 • достъп до протоколи и взети решения
 • ще знаете как се определят таксите Ви
 • ще е ясно плаща ли си съседът

Автоматизирано

Със съвремени ИТ методи автоматизираме всичко, в управлението на една сграда, за да спестим време на активните хора. Използвайте времето креативно и полезно. Роботизирайте рутинните дейности.

Събирането на такси от врата на врата, ръчните финансови ревизии, ръчното генериране на отчети, търсенето на грешки може да оставите в историята.

Вход.Експерт автоматизира за Вас.

Онлайн Касиер*

Бъдете като големите комунални дружества, те не харчат ресурс за събиране на месечни такси по домовете.

При електронно събиране всеки собственик получава абонатен номер и може да плаща таксите си към етажната собственост на каса Изипей, системата Ипей, електронно банкиране и др. По същия начин, по който се заплащат останалите комунални разходи – ток, вода, интернет, ТВ.

При преминаване към тази услуга нашият опит показва повишаване на приходите, защото:

 • собствениците, неживущи в сградата заплащат от разстояние
 • работещите и трудно откриваемите заплащат, когато им е удобно
 • тези с личен „конфликт“ с касиера започват да плащат
 • изсветляването на финансите убеждава мнителните да заплащат по-редовно
 • електронният портал помага на наемодателите рано да забележат забавени плащания от наемателите
 • online поколението без пари кеш заплаща като електронна игра
 • автоматичното напомняне помага на забравящите
 • при плащането на една каса заедно с комуналните услуги, хората са се подготвили с пари и психологически, че ще заплащат месечните си такси
 • остава Ви повече време да се фокусирате върху неизрядните

Електронният касиер работи 24ч и ще получите горните предимства и без секунда човешки труд.

Ако касиерът е дясната ръка на домоуправителя, с „електронен касиер“ тя вече е свободна. Използвайте я да организирате, ремонтирате, боядисвате и др. Поддръжката на сграда е повече от регулярно плащане на ток и почистване.

Платените на каса или онлайн вноски се отразяват по индивидуалната партида на собственика автоматично. Няма да има повече грешки и спорове дали някой е платил или не. Когато и ако се наложи съдебен процес срещу неизряден платец документите на етажната собственост ще бъдат перфектни.

*услугата се заплаща

Такси

Модулът за таксуване е гъвкав и покрива разнообразни начини на формиране на месечна такса:

 • по обитател
 • по обект
 • по идеални части
 • ръчен избор

Системата позволява автоматично генериране на такси в началото на всеки месец по зададените от Вас критерии. Ваша отговорност е да поддържате актуалното състояние на книгата на ЕС.

Ако следвате стриктно ЗУЕС таксите Ви обикновено не са кръгли числа, което значително затруднява касиера с връщане на монети – нашето решение е „баланс“ за всеки собственик. Когато собственик надплати дадена такса остатъкът отива в неговия баланс и може да го използва в бъдеще.

Роли

ЗУЕС дефинира няколко основни роли в етажната собственост:

 • Управител ЕС (познат като домоуправител) – с негово съгласие се разходват средства
 • Контрольор – проверява и коригира действията на Управителя, прави ревизия
 • Касиер
 • Собственик

Вход.Експерт улеснява работата и информираността за всяка от горните ключови роли, но и спазва правилата за сигурност на данните разписани в GRPR, влязъл в сила след 25.05.2018.

Имаме и роля техник – ако наемете някого за поддръжка.

Споделено

Помогни с опита си, потърси мнение, свържи се със съседни Управители ЕС или сподели за проблеми и решения в нашия форум.

ДИГИТАЛНА УСЛУГА ЗА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ

Регистрирай се