Софтуер за Професионален Домоуправител

Софтуер за Управление на Етажна Собственост


Регистрирайте се за тест

Дигитална Етажна Собственост
  • Ясно и прозрачно

Без тефтери и сложни таблици.
Вход.Експерт показва веднага отчет - готов за печат - за вземания, приходи, разходи и много други.

  • Пести време

Дигитализираме всички рутинни процеси по управление в една Етажна Собственост.
Отчетите стават с един клик, вероятността от познатите грешки при попълване на таблици при нас е минимална.

  • Образцов дом

Вход.Експерт улеснява общуването в сградите Ви и пести време, което служителите Ви могат да използват за нещо по-креативно.

Софтуер за Професионален Домоуправител

Нашата мисия

Вход.Експерт e портал в помощ на Етажната Собственост.

Предлагаме специализиран софтуер за управление и развиваме общност от домоуправители.

Приемаме и ще внедрим и нови разумни предложения.

Водещи функции на Вход.Експерт:

  • Такси

Събирайте такси гъвкаво – на обитател, обект, ид.ч., така както е решило ОС и според нуждите на сградата.

  • Електронен касиер

Събиране на такси през касите на Изипей и банкиранията на всички банки в България? Електронното плащане се отчита по партидата на собственика веднага.
Улеснението на собствениците - повишава събираемостта.

  • Каси

Поддържа няколко каси (режийни, ФРО и др.) за всяка една сграда и вход. Предоставя детайлна отчетност за паричните средства налични в касите.

  • Сигнали

Собствениците могат да заявяват проблеми в сградата към Вас по електронен път.

  • Права

Предоставяме различни роли за достъп – собственик, домоуправител, касиер, контрольор.

  • Форум

Въпросите, които не изискват събрание, могат да се дискутират в удобно време от вкъщи.

Научете повече за нас

Регистрирай се