награда за софтуера Вход.Експерт

Управлението на сгради е предизвикателство, което се осъзнава все по-ясно от обществото. Спечелихме награда за нашия софтуер и усилия да дигитализираме етажните собствености. Вижте повече тук: @InnovationStarterAccelerator или тук: techtrends.bg

Благодарим за признанието на: @InnovationStarterAccelerator @Софийска вода, част от Veolia, @Аурубис България и @European Investment Bank

Регистрирай се